Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 9 Rhagfyr 2022 13.00, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AS Cadeirydd Disgwyliedig
Paul Davies AS Aelod Disgwyliedig
Russell George AS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AS Aelod Disgwyliedig
Jack Sargeant AS Aelod Disgwyliedig
Alun Davidson Clerc Disgwyliedig
Bethan Garwood Dirprwy Glerc Disgwyliedig