Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Mai 2022 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Helen Finlayson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AS Aelod Yn bresennol
Gareth Davies AS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AS Aelod Ymddiheuriadau
Jack Sargeant AS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Ken Skates MS
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol
Ken Skates AS Aelod Yn bresennol
Helen Finlayson Clerc Yn bresennol
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Lowri Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Yn bresennol
Yr Athro Carolyn Wallace Tyst Yn bresennol
Dr Julie Bishop Tyst Yn bresennol
Dr Tracey Cooper Tyst Yn bresennol
Joanne Hopkins Tyst Yn bresennol
Sue O’Leary Tyst Yn bresennol
Ashra Khanom Tyst Yn bresennol
Rhian Stangroom-Teel Tyst Yn bresennol
Nia Golding Tyst Yn bresennol
Yr Athro Syr Sam Everington Tyst Yn bresennol