Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021 11.15, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Tom Jackson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Elin Jones MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Tom Jackson Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Ail Glerc Yn bresennol
Richard Thomas Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
David Lakin Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Rhayna Mann Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gruffydd Owen Ymchwilydd Yn bresennol