Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Owain Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Chris Vinestock Tyst Yn bresennol
Katrin Shaw Tyst Yn bresennol
David Phillips Tyst Yn bresennol
Ed Poole Tyst Yn bresennol
Guto Ifan Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Laurie Davies Tyst Yn bresennol