Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Hydref 2021 11.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Ymddiheuriadau
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan MS Gweinidog Yn bresennol
Julie Morgan MS Gweinidog Yn bresennol
Lynne Neagle MS Gweinidog Yn bresennol
Dr Chris Jones Tyst Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Claire Bennett Tyst Yn bresennol
Tracey Breheny Tyst Yn bresennol
Irfon Rees Tyst Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Catherine McKeag Swyddog Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol