Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Gorffennaf 2021 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Owain Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jamie Matthews ASSS Disgwyliedig