Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Ionawr 2021 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Suzy Davies MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Helen Mary Jones MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Francesca Howorth Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Ken Skates MS Tyst Yn bresennol
Lee Waters MS Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Sioned Evans Tyst Yn bresennol
Dean Medcraft Tyst Yn bresennol
Huw Morris Tyst Yn bresennol
Andrew Gwatkin Tyst Yn bresennol