Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Mawrth 2021 09.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Cadeirydd Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jeremy Miles AS Tyst Yn bresennol
Dylan Hughes Tyst Yn bresennol
Dr Robert Parry Tyst Yn bresennol