Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Cyllid (Y Pedwerydd Cynulliad)

Ymgymerodd Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad â’r gwaith o graffu ar yr agweddau ariannol ar y Deddfau a’r Biliau a ganlyn:

 

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

 

 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

 

 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

 

 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

 

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

 

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015

 

 

Deddf Cymwysterau Cymru 2015

 

 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

 

 

Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

 

 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

 

 

Deddf Tai (Cymru) 2014

 

 

Deddf Addysg (Cymru) 2014

 

 

Deddf Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 2014

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2013

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu