Grŵp Trawsbleidiol - Nyrsio a Bydwreigiaeth - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol