Grŵp Trawsbleidiol

Nyrsio & Bydwreigiaeth - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Mae’r grŵp hwn yn cyfarfod er mwyn:

 

Trafod materion sydd o bwys i’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth

 

Rhoi safbwynt nyrsio a bydwreigiaeth ar iechyd a pholisi cymdeithasol

 

Darparu fforwm i aelodau’r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth gwrdd ag Aelodau’r Cynulliad a’u staff i drafod materion sy’n codi.

 

Dathlu gwaith y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth, a hybu dealltwriaeth o’r proffesiynau hyn

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Tina Donnelly, RCN Cyrmu 0345 772 6100

Tina.donnelly@rcn.org.uk

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Tina Donnelly

Aelodau