Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol wrandawiad cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Gwrandawiad cyn penodi - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar 28 Tachwedd 2022.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/11/2022