Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer y Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol wrandawiad cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl y Cynghorwr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Gwrandawiad cyn penodi - Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar 7 Gorffennaf 2022.

Math o fusnes: Arall