Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Adroddiadau Blynyddol

Mae gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gylch gorchwyl eang yn ymwneud ag ystod eang o feysydd. Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i lunio adroddiadau blynyddol bob blwyddyn a fydd yn rhoi trosolwg o’r gwaith y mae wedi’i wneud yn ystod y 12 mis diwethaf.

Adroddiad blynyddol 2021/22

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 2.7MB) ar gyfer 2021/22 ar 12 Hydref 2022.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/06/2022