SL(6)213 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 31 Hydref 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 108KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Tynnwyd SL(6)213 yn ôl a gosodwyd SL(6)232 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/06/2022

Dogfennau