SL(6)232 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 31 Hydref 2022

 

Mae SL(6)232 yn cymryd lle SL(6)213

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Gorffennaf 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 179KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Gorffennaf 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2022

Dogfennau