Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru

Cyhoeddodd y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd ei adroddiad 'Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru' ar 30 Mai 2022.

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 6 Hydref 2021, gyda chylch gorchwyl i:

>>>> 

>>>ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd; ac

>>>erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Bil Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r Senedd.

<<< 

 

Gwnaeth y Pwyllgor strwythuro ei waith o amgylch y camau eang canlynol:

>>>> 

>>>Cam Un: Bydd aelodau'n nodi lle mae tir cyffredin rhwng safbwyntiau polisi eu pleidiau gwleidyddol ar ddiwygio’r Senedd, neu’r posibilrwydd o sefydlu tir cyffredin;

>>>Cam Dau: o ran meysydd a nodwyd yng Ngham 1, casglu rhagor o wybodaeth yn ôl yr angen er mwyn i'r Pwyllgor ddatblygu argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi; a

>>>Cham Tri: datblygu argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi.

<<< 

 

A group of people standing in front of a podium

Description automatically generated with medium confidence

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/05/2022

Dogfennau