Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru – Gohebiaeth

Bu’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd yn trafod tystiolaeth a gyflwynwyd yn flaenorol i’r Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad a’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd.

 

Gwahoddodd y Pwyllgor y rhanddeiliaid a oedd wedi darparu tystiolaeth yn flaenorol i’r Pwyllgor blaenorol i ddiweddaru’r wybodaeth honno.

 

Daeth y cyflwyniadau a ganlyn i law’r Pwyllgor er mwyn cynorthwyo gyda’i drafodaethau:

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/06/2022

Dogfennau