Is-ddeddfwriaeth nad yw'n cynnwys materion i cyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

Yn gyffredinol, mae is-ddeddfwriaeth nad yw'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.7 yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/04/2022