Cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru

Ar 1 Tachwedd 2021, cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol sesiwn dystiolaeth archwiliadol ar gryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

 

Daeth y sesiwn ar ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, a oedd â’r bwriad o ddatblygu dull cliriach o sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hystyried a'u diogelu'n llawn yng Nghymru.

 

Fel agwedd allweddol ar ei waith, bydd y Pwyllgor yn parhau i ddychwelyd at y materion hyn drwy gydol y Chweched Senedd.

 

Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998

 

Ar 16 Rhagfyr 2021, cafodd y Pwyllgor lythyr gan yr Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, Dominic Raab AS, ynghylch ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gynigion i ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998 ac i ddeddfu ar gyfer Bil Hawliau.

 

Ymatebodd (PDF 140KB) y Pwyllgor i'r Arglwydd Ganghellor ar 22 Mawrth 2022.

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/01/2022

Dogfennau