Fframwaith cyffredin arfaethedig ar gyfer amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystyried y fframwaith cyffredin arfaethedig ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd.

 

Y fframwaith cyffredin arfaethedig ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd

Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin arfaethedig ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd a diogelwch iechyd ar 28 Hydref 2021. Mae'n nodi sut y bydd Llywodraeth y DU, llywodraethau datganoledig ac asiantaethau iechyd cyhoeddus yn cydweithio er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ac er diogelwch iechyd y tu allan i'r UE.

Ar 26 Tachwedd 2021, ysgrifennodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i ofyn am wybodaeth bellach ynghylch y fframwaith.

 

Ar ôl ystyried yr ymatebion a gafwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Cyhoeddus Cymru, ysgrifennodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog ar 21 Mawrth 2022 yn gwneud nifer o argymhellion. Cafwyd ymateb dros dro gan y Gweiniog ar 9 Mai 2022. Ysgrifennodd y Pwyllgor yn ôl at y Gweinidog ar 14 Mehefin 2022.

 

Mae mwy o wybodaeth gefndirol am fframweithiau cyffredin a gwaith craffu’r Senedd ar gael ar y dudalen we’r fframweithiau cyffredin.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2021

Dogfennau