Rheoli’r amgylchedd morol

Inquiry4

 

A picture containing sky, outdoor, nature, mountain

Description automatically generated

 

Cytunodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith (“y Pwyllgor”) i wneud darn byr o waith ar reoli’r amgylchedd morol.

 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried:

 

  • Rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig;
  • potensial carbon glas a datblygiadau yng Nghymru;
  • ymgysylltu cyfredol rhanddeiliaid â Llywodraeth Cymru;
  • datblygu ynni morol yng Nghymru, gan gynnwys unrhyw gyfyngiadau cyfredol ar ganiatâd;
  • cynllunio morol ac a yw ardaloedd adnoddau strategol arfaethedig Llywodraeth Cymru yn ddigonol; a
  • pherthynas â phrosesau trwyddedu Ystâd y Goron.

 

Casglu tystiolaeth:

Er mwyn helpu i lywio’r gwaith hwn, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Newid Hinsawdd (PDF 112KB) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed tuag at weithredu argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig y Bumed Senedd yn ei adroddiad, Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (Tachwedd 2019). Ymatebodd (PDF 249KB) y Gweinidog ar 1 Rhagfyr 2021.

 

Defnyddiwyd tystiolaeth ysgrifenedig a gafwyd mewn ymateb i ymgynghoriad diweddar y Pwyllgor ar flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd i lywio’r gwaith hwn ymhellach, yn ogystal â thystiolaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan randdeiliaid.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ddydd Iau 9 Rhagfyr.

 

Adroddiad:

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru (PDF 1.57MB) ar 22 Chwefror 2022.

Ymatebodd Llywodraeth Cymru (PDF 306KB) ar 4 Ebrill 2022.

 

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Mai 2022.

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/11/2021

Ymgynghoriadau