Ymchwiliad undydd i Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad undydd i'r sector treftadaeth, amgueddfeydd ac archifau i drafod:

 

  • effaith pandemig COVID-19 a Brexit ar y sector nawr ac yn yr hirdymor;
  • cynlluniau'r sector ar gyfer adfer;
  • blaenoriaethau'r sector ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y Chweched Senedd; a
  • blaenoriaethau'r sector ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru.

 

Gweler y trawsgrifiad o’r sesiwn a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd 2021.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021

Dogfennau

Papurau cefndir