Ymchwiliad undydd i Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau