Cynllun Setliad yr UE

Cefndir

Yn dilyn ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd, roedd gan ddinasyddion Ewropeaidd a oedd yn byw yng Nghymru cyn 31 Rhagfyr 2020 tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais i Gynllun Setliad yr UE er mwyn aros.

 

Gwaith monitro

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn monitro gweithrediad y cynllun ac yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad blynyddol cyntaf ar 25 Gorffennaf 2022.

 

Text, letter

Description automatically generated

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/10/2021

Dogfennau