Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Monitro

Mae gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gylch gorchwyl eang yn ymwneud ag ystod eang o feysydd. Ddechrau’r Chweched Senedd, cytunodd y Pwyllgor i fonitro datblygiadau polisi allweddol sy’n ymwneud â’i gylch gorchwyl. Bydd y Pwyllgor yn trafod y materion hyn yn rheolaidd ac yn cytuno ar y camau y mae am eu cymryd i ymateb iddynt. Caiff adroddiadau monitro eu cyhoeddi’n rheolaidd i roi gwybod i’r rhanddeiliaid am rai o’r materion y mae’r Pwyllgor yn eu trafod.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/09/2021

Dogfennau