Gwaith craffu ar gefnogi a hybu’r Gymraeg.

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn gyfrifol am graffu ar yr hyn y mae Comisiynydd y Gymraeg, Llywodraeth Cymru, grwpiau lobïo a grwpiau eraill perthnasol yn y trydydd sector ac unigolion yn ei wneud i gefnogi a hybu’r Gymraeg.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021

Papurau cefndir