Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 6 Hydref 2022</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=13142&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad byr i effaith costau cynyddol ar y sefydliadau sy’n rhan o’i gylch gorchwyl (Medi 2022)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Sicrhau chwarae teg: Adroddiad ar gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ardaloedd difreintiedig - Awst 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38790</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol Gorffennaf 2021-22</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37408</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar yr heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol yng Nghymru – Gorffennaf 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39718</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Effaith costau cynyddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39718</link>

<inquiry>Ymchwiliad i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38820</link>

<inquiry>Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38790</link>