Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 8 Mehefin 2022</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=12856&Ver=4</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei ymgynghoriad ‘Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - y fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi Darpariaeth Addysg Gymraeg’ – 12 Ebrill 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38820</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Blaenoriaethau a strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd 2021-26</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37408</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymchwiliad i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38820</link>

 

<inquiry>Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38790</link>