Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn nhymor y Gwanwyn ar 14 Mawrth 2024</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=14032&Ver=4</link>

<news>Bydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar Gysylltiadau Rhyngwladol 2022-23 yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Chwefror 2024.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=13715&Ver=4</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Rhif 3 ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (Rhif 2) - 19 Chwefror 2024</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39861</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25– Chewfror 2024</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41001</link>

<news>Ar 11 Ionawr 2024, ysgrifennodd y Pwyllgor at yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfyngau a Chwaraeon yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth gydag S4C</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41566</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Yr Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol i Gymru – 15 Rhagfyr 2023</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41490</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at HSBC ynghylch penderfyniad i gau ei linell gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg – Rhagfyr 2023</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42245&Opt=0</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Cysylltiadau Rhyngwladol, Adroddiad Blynyddol 2022-23 - 24 Tachwedd 2023</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40988</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40988</link>

<inquiry>Hawliau darlledu rygbi'r Chwe Gwlad</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42529</link>

<inquiry>Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41854</link>

<inquiry>Diwylliant a'r berthynas newydd â’r Undeb Ewropeaidd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41630</link>

<inquiry>Oriel gelf gyfoes genedlaethol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41490</link>

<inquiry>Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40801</link>

<inquiry>Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40497</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39718</link>