Dyfarnu statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO

Nodwyd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol cais llwyddiannus am statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ar gyfer Tirwedd Llechi Gogledd Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;