Materion sy'n ymwneud â deddfwriaeth - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 26 Mai 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21 a Rheol Sefydlog 26C, ac i ystyried unrhyw fater arall sy'n ymwneud â: deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad (gan gynnwys dyfodol cyfansoddiadol Cymru), cyfiawnder a materion allanol.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Pwyllgor o faterion sy'n ymwneud â deddfwriaeth, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan y tab 'Cyfarfodydd Cysylltiedig'.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/08/2021

Dogfennau