Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 26 Mai 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21 a Rheol Sefydlog 26C, ac i ystyried unrhyw fater arall sy'n ymwneud â: deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad (gan gynnwys dyfodol cyfansoddiadol Cymru), cyfiawnder a materion allanol.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Pwyllgor o faterion sy'n ymwneud â chyfiawnder, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan y tab 'Cyfarfodydd Cysylltiedig'.

 

Gweithgaredd ymgysylltu

Ar ran y Pwyllgor, cynhaliodd Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd gyfres o grwpiau ffocws a chyfweliadau un i un gydag ymarferwyr cyfreithiol ac ymgyfreithwyr drostynt eu hunain o bob rhan o Gymru. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymgysylltu (PDF, 119KB).

Cafodd y pwyllgor drafodaeth ag arbenigwyr ar y pwnc 'Cymru yn y DU: deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid’. Mae crynodeb o'r drafodaeth hon [PDF, 137KB] ynghyd â phapur briffio cefndirol [PDF 185 KB] wedi’u cyhoeddi.

 

Tystiolaeth lafar

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

1 Tachwedd 2021

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

 

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

 

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

22 Tachwedd 2021

Sesiwn dystiolaeth ar adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Gadeirydd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Mai 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cyfraith Cymru

 

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

 

Yr Athro Emyr Lewis, Is-lywydd Cyngor Cyfraith Cymru

 

Dr Nerys Llewelyn Jones, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Cyngor Cyfraith Cymru

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Rhagfyr 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

 

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

 

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/08/2021

Dogfennau