Cyfarfodydd Preifat - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021