Adroddiadau - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

 

 

 

Adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar (PDF 258KB)

21 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) (PDF 224KB)

19 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a'r Llysoedd (PDF 335KB)

14 Hydref 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog (PDF 155KB)

6 Hydref 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol (PDF 272KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru – 6 Hydref 2021 (PDF 336KB)

30 Medi 2021

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd (PDF 326KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru – 28 Medi 2021 (PDF 273KB)

23 Medi 2021

 

Adroddiadau ar Gytundebau Rhyngwladol

 

Teitl yr adroddiad

Dyddiad cyhoeddi

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 4 Hydref 2021 (PDF 146KB)

14 Hydref 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd ar 13 Medi 2021 (PDF 182KB)

23 Medi 2021

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021