Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dyma gyfle i gyflwyno cyfarfodydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Gall y rhan hon gynnwys unrhyw faterion ymarferol neu hysbysiadau ar gyfer y cyfarfod, yn ogystal ag ymddiheuriadau a anfonwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a manylion ynghylch unrhyw Aelodau a fydd yn dirprwyo.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021