Papurau i’w nodi – Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dyma'r papurau sy'n cael eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

 

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod papurau unigol a gohebiaeth yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion y maent yn berthnasol iddynt.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021