Datganiad gan y Prif Weinidog

Gwneir datganiadau llafar gan y Prif Weinidog ar faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i’r Senedd a’r bobl y mae’n eu cynrychioli. Ar ôl gwneud y datganiad, rhoddir cyfle i Aelodau eraill holi’r Prif Weinidog ar gynnwys y datgniad.

 

Fel arfer, mae teitlau dros dro y datganiadau a wneir yn ystod tair wythnos nesaf busnes y Cyfarfod Llawn, yn ymddangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, ond gellir eu cymryd mewn Cyfarfod Llawn heb rybudd, gyda chytundeb y Llywydd.

Math o fusnes: Datganiad

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021