Fframwaith Cyffredin ar Reoli a Chefnogi Pysgodfeydd

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn ystyried y fframwaith cyffredin dros dro ar Reoli a Chefnogi Pysgodfeydd.

 

Cynhelir y gwaith craffu ochr yn ochr â gwaith craffu’r Pwyllgor ar y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd.

 

Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin dros dro ar Reoli a Chefnogi Pysgodfeydd (Saesneg yn unig) ar 17 Chwefror 2022.

 

Mae rhagor o wybodaeth gefndir am fframweithiau cyffredin a gwaith craffu’r Senedd ar gael ar dudalen we’r fframweithiau cyffredin.

Math o fusnes: Fframwaith Cyffredin

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/05/2022

Dogfennau