SL(5)669 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 19 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 23 Tachwedd 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 109KB)

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol: pNeg(5)36 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/11/2020

Dogfennau