pNeg(5)36 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 3 Tachwedd 2020

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 17 Tachwedd 2020

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Tachwedd 2020

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy (PDF 115KB)

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)669 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol a Chynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/11/2020

Dogfennau