Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

 

Cael tystiolaeth

 

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft.

 

Mae hyn yn dilyn ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i drafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

Ym mis Rhagfyr 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, ‘Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013’, a chytunodd i gynnal ymgynghoriad ar Fil Drafft, gyda’r bwriad o’i gyhoeddi yn ystod y Senedd hon. Mae'r Bil Drafft yn ceisio diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 er mwyn mynd i’r afael â materion a nodwyd yn ystod gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol y Pwyllgor ar y Ddeddf.

 

Math o fusnes: Gwaith cyn y broses Ddeddfu (e.e. Papurau Gwyn)

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/12/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu