WS-30C(5)147 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - TYNNWYD YN ÔL