Sepsis

Cael tystiolaeth

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal  ymchwiliad i sepsis.

 

Y  cefndir

Mae sepsis wedi’i ddisgrifio fel un o'r clefydau mwyaf cyffredin, ond y lleiaf adnabyddus, yn y byd

datblygedig a'r byd sy'n datblygu. Mae’n gyflwr sy’n peryglu bywyd ac sy’n digwydd oherwydd bod adwaith y corff i haint yn niweidio’i feinweoedd a’i organau ei hun. Os na chaiff ei adnabod yn gynnar a’i drin yn brydlon, gall sepsis beri i’r organau fethu ac arwain at farwolaeth.

 

Profwch eich gwybodaeth o sepsis a cymerwch ein cwis yma.

 

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac mae sepsis wedi effeithio arnoch chi neu ar un o’ch anwyliaid, rydym am glywed oddi wrthych chi. Rhannwch eich stori yma

 

Cylch gorchwyl

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw ystyried:

  • Faint o ddealltwriaeth sydd o achosion o sepsis, sut y mae cleifion sydd â sepsis yn dod i sylw gwasanaaethau, a chanlyniadau sepsis.
  • Ymwybyddiaeth gyhoeddus a phroffesiynol o sepsis.
  • Adnabod a rheoli sepsis mewn lleoliadau’r tu allan i’r ysbyty, gan gynnwys defnyddio  dulliau / canllawiau sgrinio perthnasol, a’r broses gyfeirio rhwng gofal sylfaenol /eilaidd.
  • Adnabod / rheoli sepsis mewn lleoliadau (ysbytai) aciwt.
  • Yr effaith gorfforol a meddyliol ar y rhai sy’n goroesi sepsis, a’r cymorth sydd ei angen arnynt.

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Ymddiriedolaeth Sepsis y DU

Terence Canning, Prif Weithredwr Cymru

6 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr John Boulton, Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG, Gwelliant Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr

 

6 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredino

Dr Peter Saul, Cyd-Gadeirydd

 

4 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsfrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/09/2019

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu