SL(5)371 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth ac Asesiadau Poblogaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 27 Mawrth 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd


Mae SL(5)371 yn cymryd lle SL(5)322.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/03/2019

Dogfennau