SL(5)332 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth ac Asesiadau Poblogaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

 

Tynnwyd SL(5)332 yn ôl a gosodwyd SL(5)371 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/02/2019

Dogfennau