WS-30C(5)31 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a’r Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (Diwygio Etc.) (Ymadael Â’r UE) 2018