Seilwaith TGCh a Digidol ar draws y GIG yng Nghymru

Inquiry5

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon wedi codi mater y seilwaith TGCh a digidol ar draws byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru ar sawl achlysur, yn arbennig fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i glystyrau gofal sylfaenol. O ddiddordeb arbennig yw’r posibilrwydd o dechnoleg fwy integredig a rhannu data, gwella’r profiad i gleifion, a nodi’r rhwystrau posibl rhag effeithlonrwydd a moderneiddio. Bydd y pwyllgor yn trafod materion sy’n berthnasol ym maes integreiddio ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/03/2018

Dogfennau

Papurau cefndir