Sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru

Pasiwyd y Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) gan y Cynulliad ar 8 Mawrth 2016, a chafodd Gydsyniad Brenhinol ar 25 Ebrill 2016. Mae Rhan 2 o'r Ddeddf yn sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer aelodaeth Bwrdd yr Awdurdod (y Bwrdd).

 

O dan Adran 2 o'r Ddeddf, caiff Awdurdod Cyllid Cymru ei sefydlu fel corff corfforaethol â'i hunaniaeth gyfreithiol ei hun. Bydd yn gorff y Goron â statws adran anweinidogol, yn wahanol i statws corff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

 

Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn gwbl weithredol ym mis Ebrill 2018 ac i ddechrau bydd yn gyfrifol am gasglu'r Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, gyda lle i ehangu i fod yn gyfrifol am drethi datganoledig eraill yn y dyfodol.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2017