SL(5)062 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 8 Chwefror 2017

Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

Mae SL(5)062 yn cymryd lle SL(5)057

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Chwefror 2017

Statws adroddiad: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 28 Mawrth 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/02/2017

Dogfennau