SL(5)057 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: (dyddiad heb ei nodi)

Fe’u gosodwyd ar: 26 Ionawr 2017

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2017

 

Tynnwyd SL(5)057 yn ôl ar 1 Chwefror 2017 a gosodwyd SL(5)062 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2017

Dogfennau