SL(5)044 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2016

Yn dod i rym ar: 1 Chwefror 2017 ac eithrio fel y darperir ar ei gyfer yn rheoliad 1(1)

Mae SL(5)044 yn cymryd lle SL(5)043.

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Ionawr 2017

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 31 Ionawr 2017

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/12/2016

Dogfennau