SL(5)043 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2016

Yn dod i rym ar: 1 Chwefror 2017, ac eithrio fel y darperir ar ei gyfer yn rheoliad 1(1)

 

Tynnwyd SL(5)043 yn ôl a gosodwyd SL(5)044 yn ei le.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2016

Dogfennau